smokผลพวงที่เป็นพิษ smok ต่อเซลล์และก็การอักเสบของ สารเคมีแต่งกลิ่น ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้รับการทดลองบน

เซลล์โมโนไซต์ของผู้คนสองสายพันธุ์ smok ตัวอย่างเช่น mono mac 6 (MM6) แล้วก็ U937 86 ในบรรดาสารเคมีแต่งรสที่ทดลอง พบว่า CAD เป็นพิษเยอะที่สุด รวมทั้ง O-vanillin แล้วก็ pentanedione ก็แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยเหมื

อนกัน ตรงกันข้าม อะสิโตอิน ไดอะสิทิล มอลทอล รวมทั้งคูมารินไม่แสดงความเป็นพิษอะไรก็แล้วแต่ที่ความเข้มข้นที่พินิจพิจารณา (10–1000 ไมโครโมลาร์) สิ่งที่น่าดึงดูด ความเป็นพิษที่สูงกว่านั้นเด่นชัดเมื่อกระทำการทดลองการผสมของรสที่แตกต่างหรือรูปทรงที่เสมอกันของของเหลวอิเล็กทรอนิกส์จากของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรสแตกต่างกัน 10 ประเภท ได้รั

บการทดลอง โดยชี้แนะว่าการดูดไอรสเดียวเป็นพิษน้อยกว่าการสูดดมรสผสม 86 . นอกจากนั้น รสที่ทดลองทั้งหมดทั้งปวงยังสร้าง ROS ในระดับที่มีความนัยสำคัญสำหรับเพื่อการทดลองการสร้าง ROS แบบไม่มีเซลล์ ท้ายที่สุด diacetyl, p

entanedione, O-vanillin, maltol, coumarin และก็ CAD กระตุ้นการหลั่ง IL-8 ที่มีความนัยสำคัญจากโมโนไซต์ MM6 รวมทั้ง U937 86 อย่างไรก็ดี ควรจะรำลึกไว้เสมอว่าความเข้มข้นที่ตรวจดูนั้นอยู่ในตอนเหนือกว่าสรีรวิทยา แล้วก็มีทิศทางว่าเมื่

อดมเข้าไป ความเข้มข้นกลุ่มนี้จะไม่ไปถึงช่องทางสำหรับเดินหายใจ ความจริง ความจำกัดอย่างหนึ่งของการศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นเซลล์ของผู้คนมิได้สัมผัสกับของเหลวอิเล็กทรอนิกส์แม้กระนั้นสัมผัสกับละอองลอยที่มีความเข้มข้นต่ำลงมากยิ่

งกว่า 86 . ในบรรทัดนี้ ความเข้มข้นสูงสุดที่ทดลอง (1000 µM) จะเกี่ยวข้องกันโดยประมาณ 80 ถึง 150 ppm ซึ่งสูงขึ้นมากยิ่งกว่าระดับที่เจอในละอองลอยของสารประกอบพวกนี้เล็กน้อย 84 นอกนั้น ในวันแล้ววันเล่า ปอดของ ผู้ใช้ ยาสูบกระแ

สไฟฟ้าจะไม่สัมผัสกับสารเคมีกลุ่มนี้โดยตลอดตรงเวลา 1 วันที่ความเข้มข้นพวกนี้ เจอข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันเมื่อพบว่าสารแต่งห้าในเจ็ดประเภทกระตุ้นให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ในเซลล์เยื่อบุผิวหลอดลมของคนเรา