voopoo เพื่อชี้แจงเสริมเติม ไม่เจออะโครลีนในสารละลายยาสูบ

voopooเพื่อชี้แจงเสริมเติม voopoo  ไม่เจออะโครลีนในสารละลายยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หรืออากาศเบื้องหน้าเบื้องหลัง 

อย่างไรก็ดี เจออะโครลีนในละอองลอยจากยา voopoo สูบอิเล็กทรอนิกส์อีกทั้งสี่ชิ้นที่ประเมินในการศึกษาวิจัยตอนนี้ ความเข้มข้นของอะโครลีนอยู่ในตอน 1.5 ถึง 6.7 ppm v (ปรับปรุงแล้วสำหรับไพโรไลสิส TD–GC–MS (จะเอ่ยถึงในวันหลัง)) ต่อ พัฟ 40 มิลลิลิตร (0.003–0.015 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ซึ่งเทียบเคียงได้กับ 0.004 ไมโครกรัม/มล.เป็น Goniewi

cz แล้วก็ภาควิชา รายงาน7 . สมมุติว่า 40 มิลลิลิตร ต่อพัฟแล้วก็ 400–500 พัฟต่อยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าที่ชี้แนะโดยผู้สร้างยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หลายราย) ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัวจะสร้าง ∼20 ถึง 230 ไมโครกรัมของอะโครลีน ก

ารปลดปล่อยอะโครลีนของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ดูเหมือนจะเสมอกันกับสิ่งที่ได้รับการราย

งานก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาสำหรับยาสูบยาสูบทั่วๆไป (อะโครลีน/ยาสูบ 3–220 ไมโครกรัม) 19 แม้กระนั้น ถึงแม้ว่าการปลดปล่อยอะโครลีนต่อยาสูบจะเทียบเคียงได้ระหว่างยาสูบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งยาสูบยาสูบทั่วๆไป ยาสูบอิเล็กทรอนิ

กส์ทั้งปวงจะผิดบริโภคสำหรับการดูดไอเพียงแค่ครั้งเดียว เหมือนกันกับยาสูบยาสูบทั่วๆไปทั้งหมดที่มีการบริโภคหนึ่งครั้ง

เป็นสิ่งจำเป็นที่จะจำเป็นต้องรู้ดีว่าแม้ว่าจะมิได้สอบเปรียบเทียบสำหรับฟอร์มาลดีไฮด์ (มิได้ทำบ่อยเป็นประจำกับหลอด TD เนื่องมาจากปฏิกิริยากับน้ำ) แล้วก็อะซีตัลดีไฮด์ แม้กระนั้นความเข้มข้นของละอองลอยสำหรับสารประกอบทั้ง

คู่นี้ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับความเข้มข้นของอะโครลีนที่พินิจเจอ การสังเกตสอดคล้องกับสิ่งที่ Goniewicz et al. รายงาน7 . คู่ตามความเป็นจริงสำนักงานปลดปล่อย acrolein ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์เกินขีด จำกัด การสัมผัสระยะสั้นส

ถาบันความปลอดภัยรวมทั้งอาชีวอนามัยแห่งชาติ (NIOSH) (STEL; เป็นช่วงเวลา 15 นาที) ที่ 350 ppb v และก็เห็นได้ชัดว่าเพราะเหตุใดก็เลยหมด ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มักเรียกกันว่า “การโดนคอ” คาร์บอนิลทั้งยังสามนี้มีชื่อเสียง

กันดีของเยื่อเมือก (รวมทั้งตา จมูก รวมทั้งทางเท้าหายใจ) เคืองและก็การหายใจเข้าไปที่ระดับ ppm vของคาร์บอนิลอีกทั้งสามนี้จะก่อให้กำเนิดความรู้สึกแสบร้อนแบบทันควันของ “การโดนคอ” อย่างไม่ต้องสงสัย…

smok ผลพวงที่เป็นพิษต่อเซลล์และก็การอักเสบของ สารเคมี

smokผลพวงที่เป็นพิษ smok ต่อเซลล์และก็การอักเสบของ สารเคมีแต่งกลิ่น ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้รับการทดลองบน

เซลล์โมโนไซต์ของผู้คนสองสายพันธุ์ smok ตัวอย่างเช่น mono mac 6 (MM6) แล้วก็ U937 86 ในบรรดาสารเคมีแต่งรสที่ทดลอง พบว่า CAD เป็นพิษเยอะที่สุด รวมทั้ง O-vanillin แล้วก็ pentanedione ก็แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยเหมื

อนกัน ตรงกันข้าม อะสิโตอิน ไดอะสิทิล มอลทอล รวมทั้งคูมารินไม่แสดงความเป็นพิษอะไรก็แล้วแต่ที่ความเข้มข้นที่พินิจพิจารณา (10–1000 ไมโครโมลาร์) สิ่งที่น่าดึงดูด ความเป็นพิษที่สูงกว่านั้นเด่นชัดเมื่อกระทำการทดลองการผสมของรสที่แตกต่างหรือรูปทรงที่เสมอกันของของเหลวอิเล็กทรอนิกส์จากของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรสแตกต่างกัน 10 ประเภท ได้รั

บการทดลอง โดยชี้แนะว่าการดูดไอรสเดียวเป็นพิษน้อยกว่าการสูดดมรสผสม 86 . นอกจากนั้น รสที่ทดลองทั้งหมดทั้งปวงยังสร้าง ROS ในระดับที่มีความนัยสำคัญสำหรับเพื่อการทดลองการสร้าง ROS แบบไม่มีเซลล์ ท้ายที่สุด diacetyl, p

entanedione, O-vanillin, maltol, coumarin และก็ CAD กระตุ้นการหลั่ง IL-8 ที่มีความนัยสำคัญจากโมโนไซต์ MM6 รวมทั้ง U937 86 อย่างไรก็ดี ควรจะรำลึกไว้เสมอว่าความเข้มข้นที่ตรวจดูนั้นอยู่ในตอนเหนือกว่าสรีรวิทยา แล้วก็มีทิศทางว่าเมื่

อดมเข้าไป ความเข้มข้นกลุ่มนี้จะไม่ไปถึงช่องทางสำหรับเดินหายใจ ความจริง ความจำกัดอย่างหนึ่งของการศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นเซลล์ของผู้คนมิได้สัมผัสกับของเหลวอิเล็กทรอนิกส์แม้กระนั้นสัมผัสกับละอองลอยที่มีความเข้มข้นต่ำลงมากยิ่

งกว่า 86 . ในบรรทัดนี้ ความเข้มข้นสูงสุดที่ทดลอง (1000 µM) จะเกี่ยวข้องกันโดยประมาณ 80 ถึง 150 ppm ซึ่งสูงขึ้นมากยิ่งกว่าระดับที่เจอในละอองลอยของสารประกอบพวกนี้เล็กน้อย 84 นอกนั้น ในวันแล้ววันเล่า ปอดของ ผู้ใช้ ยาสูบกระแ

สไฟฟ้าจะไม่สัมผัสกับสารเคมีกลุ่มนี้โดยตลอดตรงเวลา 1 วันที่ความเข้มข้นพวกนี้ เจอข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันเมื่อพบว่าสารแต่งห้าในเจ็ดประเภทกระตุ้นให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ในเซลล์เยื่อบุผิวหลอดลมของคนเรา…